Metoda

Metodou mé výuky anglické konverzace je drama a improvizace. Drama jdoucí ruku v ruce s improvizací oživuje a rozradostňuje hodiny, probouzí kreativitu a imaginaci, vytváří pozitivní atmosféru, v níž se máte chuť a energii učit.

Mezi bezesporu největší výhody využití dramatu a improvizace ve výuce AK patří:

  • učíte se mluvit a naslouchat jeden druhému
  • díky improvizaci vás výuka baví, čímž si probíranou látku lépe zapamatujete (J. A. Komenský Škola hrou)
  • drama vytváří přirozené prostředí pro pestrou slovní zásobu a gramatické struktury
  • formou improvizace si procvičujete mluvený projev v anglickém jazyce, čímž jste pak v běžném životě schopni lépe reagovat na neočekávané podněty z vnějšího prostředí
  • díky prožitku a emočnímu náboji si dobře zapamatujete slovní a gramatická spojení, která jste se předtím ve výuce naučili
  • díky zajímavé náplni se na dané téma lépe koncentrujete, čímž se zvyšuje  efektivita výuky

Drama a improvizace je v současné době jednou z nejvíce populárních forem výuky anglické konverzace: odbourává strach z mluveného projevu v anglickém jazyce, otvírá  srdce krásám anglického jazyka a nabízí klíč k  hlubšímu poznání anglického jazyka.
Pro výuku anglické konverzace U Jasnovidné čarodějky je nezbytná pozitivní nálada, smysl pro humor, otevřenost pro kreativitu a radost ze života.