Vzdělání a kurzy

Učitelství anglického/českého jazyka a literatury
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno, září 2008
Diplomová práce - Jak vyučovat zrakově postižené mluvený projev v anglickém jazyce

 

Státní všeobecná jazyková zkouška z anglického jazyka
Státní jazyková škola, Brno, červen 1999

 

Kurz pro učitele SOL (Sharing One Language)
Barnstaple, Velká Británie, únor 2008

 

Kurz výuky anglického jazyka Morehampton Language Institute
Dublin City University, Dublin, Irsko, srpen 2008

 

Kurz obchodní angličtiny
Skřivánek s.r.o., Regionální hospodářská komora, Brno, září 2008

 

Kurz inovativních metod ve výuce cizího jazyka
Společnost pro Fair Trade, Brno, duben 2009

 

Kurz pro učitele Pilgrims - Kreativní metodologie ve výuce anglického jazyka
University of Kent, Canterbury, Velká Británie, srpen 2010

 

Kurz pro učitele Pilgrims - Dramatické techniky pro kreativní výuku
University of Kent, Canterbury, Velká Británie, srpen 2013