Kurz pro učitele Pilgrims - Dramatické techniky pro kreativní výuku

Tento 64 hodinový kurz pro učitele zahrnoval netradiční metody, způsoby a přístupy ve výuce anglického jazyka. Jeho součástí byla skupinová dynamika a koordinace, práce a budování důvěry ve skupině, hlasová improvizace, tvoření dialogu, tvoření kreativního příběhu, vyjádření příběhu  pohybem a improvizací, rozvoj techniky hraní role, práce s různými texty a výtah textu ze stránky, použití vizuálních pomůcek pro techniku hraní role, vytváření divadelní hry pomocí cvičení s bezvýznamovými slovy, pokročilé improvizační schopnosti pro  vytváření divadelní hry, hlasové a dechové techniky, tvorba charakteru a předvádění textu.

Certifikát