Středně a více pokročilý kurz

1. den
- Seznamujeme se
- Začínáme se zábavnou hrou
- Jedeme vlakem vstříc velkému dobrodružství
- Vydáváme se na cestu našich snů
- Cítíme vůně a doteky dalekých krajů

2. den
- Objednáváme si jídlo v tradiční anglické restauraci
- Navštěvujeme sultánovu říši a odhalujeme jeho tajemství
- Jsme svědky vraždy v harému
- Vyprávíme příběh

3. den
- Nakupujeme báječné věci u pouličního prodavače
- Povídáme si s bezdomovkyní o jejím životě v parku
- Jdeme do kina
- Zastavujeme se u ducha na sklenku růžového vína

4. den
- Necítíme se dobře
- Navštěvujeme lékaře
- Radíme se s Jasnovidnou čarodějkou
- Jdeme na procházku do Magického lesa
- Cítíme se jako nikdy předtím

5. den
- Vracíme se domů
- Odbavujeme se k odletu
- Cestujeme letadlem
- Máme podivný sen
- Překvapení na závěr

Pozn.: Vzhledem k tomu, že  tento přehled  je pouhým nástinem konverzačního kurzu,  může  být dle přání a potřeb studentů změněn.