Metoda

Metoda mých relaxací je vizualizace, což je mentální technika, která využívá sílu mysli a představivosti tak, abyste si vytvořili to, co chcete.
Pomocí této techniky si můžete utvářet svůj život, charakter a okolnosti; přitahovat příležitosti, osoby a věci, po kterých toužíte.

Vizualizaci je potřeba chápat jako vaši přirozenou dovednost, jinými slovy, vaše mysl pracuje s obrázky přirozeně, takže tato technika je vlastně vaší vrozenou schopností.
Vizualizace je jeden z nejrychlejších způsobů, jak projevit svá přání s určitým záměrem. Pokud využíváte tuto techniku soustavně, vaše přání se snadno uskuteční.

Vizualizace znamená, že  ve vaší mysli máte jasnou a přesvědčivou představu o cílech, kterých chcete dosáhnout. Vaše mentální představy mohou být spojovány se zvuky, s vůněmi či s vnímáním dotyků, čímž dosáhnete toho, že se  vaše mentální představy zdají co nejvíce skutečné.

Když používáte vizualizaci, tedy vybavujete si v duchu, využíváte svou mysl k vytváření představ. Při vizualizaci nevyužíváte svůj zrak a své smysly, využíváte svou vnitřní sílu představivosti, což znamená, že využíváte své myšlenky.

Všechny myšlenky mají určitou vibraci, buď dobrou nebo špatnou. Když se ve své mysli držíte pozitivních představ, vyzařujete pozitivní vibrace, přitahujete si za odměnu do svého života dobré věci.  
Když se však ve své mysli držíte negativních představ, vysíláte negativní vibrace, budete do svého života přitahovat negativní věci.

Často opakovaná myšlenka nabývá na síle a pravděpodobnosti, že se stane skutečnou – toto je stručně řečeno podstatou vizualizace...