Vnímej své pocity všemi svými smysly

Dotýkej  se  třpytících se hvězd
Nadechni se květů z lesních cest
Pohlédni na ranní červánky
Napij se u lesní studánky
Poslouchej potůčků bublání
Co chmury v tvém srdci zahání...

Vnímej své pocity všemi svými smysly